عنوان و توضیحات صفحات وب را صحیح بنویسیم

۱۵ آذر ۱۴۰۰ تولید محتوا

عنوان و توضیحات صفحات وب را صحیح بنویسیم

برای نوشتن بهترین عناوین صفحه و توضیحات متا، باید آنها را منحصر به فرد کنید، مطمئن شوید که خیلی کوتاه یا طولانی نیستند ، از عبارات کلمه کلیدی دقیق برای هر صفحه استفاده کنید، کلمات کلیدی را در آن قرار ندهید، و برای افراد بنویسید، نه ربات ها.

رعایت این قوانین ساده و آسان است و نتیجه عناوین صفحه و متا توضیحات بهینه سازی شده بازدید بیشتر از وب سایت شماست.