تعریف داده کاوی و وب کاوی

۱۵ آذر ۱۴۰۰ تکنولوژی

تعریف داده کاوی و وب کاوی

داده کاوی:

داده کاوی به عنوان یکی از گرایش علوم کامپیوتری همواره مورد استقبال محققان بوده است. بانک ها، موسسات، شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای نوین به دنبال یافتن دانش، الگو و روابط موجود در انبوه داده های خود هستند. در نتیجه متن کاوی برای جواب دادن به یکسری سوالات خاص استفاده می شود؛ این غیرممکن است که میلیون ها تحقیق و پژوهش های انجام شده را برای جواب دادن به یکسری سوالات بخوانیم.

داده کاوی داده های عظیم را دریافت کرده و اطلاعات مدنظر  را با روش هایی فیلتر و واکشی می کند و در نتیجه مجموعه ای از داده های ورودی تبدیل به دانش می شود.

وب کاوی:

فرآیند کشف اطلاعات و دانش ناشناخته و مفید از داده های وب می باشد. وب کاوی، به کار گیری تکنیک های داده کاوی برای کشف و استخراج خودکار اطلاعات در اسناد و سرویس های وب می باشد.